Vyhledávání úniku vody v potrubí

09.01.2018

Najdeme místo úniku vody z potrubí pomocí detektoru. Není potřeba rozkopávání podlahy či zdi po trase potrubí, z čehož plyne výrazné šetření nákladů za opravu potrubí a narušených konstrukcí. Další informace.