Vyhledávání úniku vody v potrubí

Místo úniku vody z potrubí pomocí detektoru je možné lokalizovat na cca 20cm2, není potřeba rozkopávání podlahy či zdi po trase potrubí, z čehož plyne výrazné šetření nákladů za opravu potrubí a narušených konstrukcí, dokážeme lokalizovat únik ve vodovodním potrubí, v potrubí od topení i podlahového topení, v objektech i volných prostranství.

Detekce úniku vody vyhledání úniku vody z potrubí pomocí detektoru

Detekce úniku vody v potrubí je pro nás hračka, kontaktujte nás. Používáme detektor pro vyhledávání úniku vody z topení Hunter H2

únik vody v potrubí únik vody v potrubí u rodinného domu venkovní únik vody v potrubí u rodinného domu  vyhledání úniků v potrubí vyhledávání úniku v potrubí  detekce úniku vody v koupelně vyhledávání úniků v potrubí koupelny  vyhledávání úniků vody v potrubí pomocí detektoru

V místech, kde uniká voda z vodovodního potrubí nebo z rozvodu ohřevu či topení, je možné aplikovat tuto metodu pomocí tzv. formovacího plynu (5% vodík, 95% dusík), který není nijak toxický a je nehořlavý. Aplikace plynu je tedy naprosto bezpečná. Jelikož je vodík nejmenší částicí, dokáže projít většinou materiálů, jako je beton, asfalt a podlahové krytiny. Vodík je lehčí než vzduch, a tak stoupá přímo na povrch, kde ho lze snadno a rychle detekovat a odhalit tak místo poruchy. Podle velikosti koncentrace v jednotlivých měřených bodech lze snadno identikovat místo s nejsilnější odezvou a tedy místo potencionálního úniku vody.