Detekce, vyhledávání úniku vody v potrubí

Místo úniku vody z potrubí pomocí detektoru je možné lokalizovat na cca 20cm2, není potřeba rozkopávání podlahy či zdi po trase potrubí, z čehož plyne výrazné šetření nákladů za opravu potrubí a narušených konstrukcí, dokážeme lokalizovat únik ve vodovodním potrubí, v potrubí od topení i podlahového topení, v objektech i volných prostranství.

Detekce úniku vody v potrubí je pro nás hračka, kontaktujte nás. Používáme detektor pro vyhledávání úniku vody z topení Hunter H2.

únik vody v potrubí únik vody v potrubí u rodinného domu venkovní únik vody v potrubí u rodinného domu vyhledání úniků v potrubí vyhledávání úniku v potrubí detekce úniku vody v koupelně  vyhledávání úniků vody v potrubí pomocí detektoru V tomto případě nebyla chyba na straně montážníka, zde fitinka praskla po 3 letech provozu na teplé vodě. V tomto případě montážník slabě prohřál svařovaný spoj, bez úniku potrubí fungovalo cca 1 rok, teprve poté svár začal prolínat. Nekvalitně zapájený spoj na topení, pouze cca 2mm zasunutí do fitinky namísto 2 cm.Místo úniku po opravě špatného spoje. Mokrý flek na zdi, v důsledku úniku z potrubíPríčina vlhkosti zdiva a následná oprava potrubí

V místech, kde uniká voda z vodovodního potrubí nebo z rozvodu ohřevu či topení, je možné aplikovat tuto metodu pomocí tzv. formovacího plynu (5% vodík, 95% dusík), který není nijak toxický a je nehořlavý. Aplikace plynu je tedy naprosto bezpečná. Jelikož je vodík nejmenší částicí, dokáže projít většinou materiálů, jako je beton, asfalt a podlahové krytiny. Vodík je lehčí než vzduch, a tak stoupá přímo na povrch, kde ho lze snadno a rychle detekovat a odhalit tak místo poruchy. Podle velikosti koncentrace v jednotlivých měřených bodech lze snadno identikovat místo s nejsilnější odezvou a tedy místo potencionálního úniku vody.